Պլաստիկ քարտեր

Պլաստիկ քարտերի տպագրության արժեքը սկսում է 100 դրամից:
Տպագրությունը պատրաստի ֆայլի դեպքում, իրականացվում է
2 աշխատանքային օրվա ընթացքում:
Տպագրության արժեքը նույնն է միակողմ և երկկողմ տպագրության դեպքում:
1-10 հատ տպաքանակի դեպքում՝ 1 հատը – 600 դր.: