Կտորի տպագրություն

Օգտագործելով ժամանակակից և միակը Հայաստանում սարքեր՝

մենք հնարավորություն ենք ստեղծել տպագրելու մինչև 1.5 մետր

լայնքով և անսահմանափակ երկարությամբ կտորների վրա:

Պրինտ Սիթիում դուք կարող եք տպագրել՝ դրոշներ, բարձեր, փողկապներ, շարֆեր,

ժապավեններ, կտորից տոպրակներ և պայուսակներ,

շապիկներ, ծածկոցներ, կտավներ, սփռոցներ: