Կազմարարություն

Կտրել – 7%
Ծալել – 7%
Կլորացնել – 5 դրամ
Ծակել – 7 դրամ
Պերֆարացիա – 7%
Զսպանակում սպիտակ, մետաղական – 170 դրամ
Զսպանակում սև, մետաղական – 170 դրամ
Թերմոկարում, փափուկ կազմ – 500 դրամ
Լամինացիա, փափուկ, փայլուն, երկկողմանի – 150 դրամ
Լամինացիա, փափուկ, անփայլ, երկկողմանի – 150 դրամ
Լամինացիա կոշտ – 180 դրամ
Լամինացիա, փափուկ, փայլուն, միակողմանի – 80 դրամ
Լամինացիա, փափուկ, անփայլ, միակողմանի – 80 դրամ
տետրակար – 40 դրամ
կոշտ կազմ A4 – 1000 դրամ
կոշտ կազմ A5 – 800 դրամ
թղթապանակ – 100 դրամ
տոպրակ – 130 դրամ