Արտաքին գովազդ

Գովազդային բաներների և ինքնակպչունների դիզայն և տպագրում:
Տպագրության 1քմ-ի արժեքն է 3000 դրամ:
Դիզայնի արժեքներն են՝
Պարզ դիզայն – 8000 դրամ
Բարդ դիզայն – 10000 – 30000 դրամ